Graag wil ik jullie nogmaals uitnodigen voor de BBQ die we dit seizoen houden op 19 oktober, bij 3 van onze leden van de club; Esha, Robin en Aron Hage. Het adres is : Abeelseweg 18, Middelburg.  Aanvang 19:00 u.        De bijdrage p/p is vastgesteld op € 10,-  Dit bedrag graag overmaken naar rekening:NL09 ABNA 0448 8075 64 op naam van A Voorn.  Nog even voor de duidelijkheid; € 10,- per persoon. Onze sponsoren zijn natuurlijk vrijgesteld van de BBQ-bijdrage. Hoe eerder er gestort wordt des te vlugger is duidelijk om hoeveel liefhebbers het gaat.

Donderdag a.s. is alweer de laatste training voor de herfstvakantie. Tijdens de herfstvakantie is er geen training op donderdag.