MBV-Nieuws.

Eerder heeft het MBV-bestuur de vraag bij de clubs neergelegd om na te denken over het voorstel om een langere speeltijd in te voeren per competitiewedstrijd omdat er simpelweg met het afnemen van het aantal clubs, meer speeltijd beschikbaar komt op seizoensbasis.

Dit verzoek is nogmaals gedaan per mail en daar zijn slechts 5 reacties op gekomen waarvan 1 negatief. Daarom heeft de MBV deze uitbreiding toch besloten door te voeren voor het komend seizoen. We gaan daarom naar 5 kwartier speeltijd per competitiewedstrijd. Puntentelling lijkt op dit moment 1 punt per set op te leveren met als bonus na 3 sets voorsprong toch een 4e set spelen. Staat het e.v.t.  2-2 dan door voor de 5e set. Niets spectaculairs voor de rest.

Te beginnen met: de 1e ronde om 19:10 tot 20:25 uur en de 2e ronde van 20:40 tot 21:55 uur.  Men verwacht dan na aanvang van de eerste wedstrijdavond op 17 september a.s. , het anderhalve competitieprogramma rond eind mei 2020, rond te hebben.

“Nog vroeger beginnen” hoor ik nu mensen zuchten?  Inderdaad maar men moet wel binnen die 3 uur zaalhuur zien te blijven als MBV zijnde, en later dan 22:00 uur vond men geen optie en ach, die 10 minuten eerder gaan we ook wel overleven. Nog even voor de duidelijkheid; we praten nog hier nog steeds over anderhalve competitie dus 3 x tegen dezelfde tegenstander x 7 ploegen= 21 wedstrijden voor komend seizoen.

Zowel de klassen 1 en 2 voor heren blijven bestaan uit ieder 8 teams. Eastman blijft daarbij nog een onzekerheid.
SMA ( 2e klas) en Sport 2000/t’Zand(1e klas), verdwijnen uit de herencompetitie.
Munter Error en Hypotheekadviseurs Middelburg/Vlissingen zijn nieuw in de 2e klas heren.
Ook verdwijnt er een damesteam en wel; Bowling/Kruitmolen 2 .

Munter Teams

Helaas kunnen we nog geen uitsluitsel geven over team-samenstellingen van onze club.
Het mag duidelijk zijn dat Young Munter ambities heeft maar moet nog wel ingevuld worden door 1 of 2 spelers van buitenaf,
waarvan 1 speler reeds in beeld is. Wordt vervolgd.

Voor Mellow Munter en Munter Error moeten er nog noten worden gekraakt. Als er niet naar wordt gestreefd om deze teams gelijkwaardig in de competitie te laten starten is het 3e team verdwenen voordat  2019 voorbij is vrees ik.

Een voorlopig voorstel daarover zit in de pijplijn want mensen willen toch graag weten waar ze bij horen.

Donderdagtraining.

Natuurlijk hebben we gemerkt dat het niveau, gedaald is. Een trainer/begeleider zou wel lekker zijn. Als je al iemand daarvoor kunt vinden, is het ook de vraag of je geld moet uitgeven voor een aantal mensen van de club die binnen nu en 3 jaar waarschijnlijk niet meer in beeld zijn dan alleen voor feesten en partijen. Lykele en ondergetekende gaan proberen toch een beetje meer structuur op de donderdagavond te brengen.

Een anonieme donateur heeft maar liefst 5 splinternieuwe Mikasa volleyballen in de Couburg bezorgd!!!  Dank daarvoor.

Groet,

Hans Kaasschieter.