Deze week komen de shirts + shorts en sokken binnen. Graag verzoek ik de leden die besteld hebben, het genoemde bedrag over te maken op rekening NL09 ABNA 0448 8075 64 op naam van A Voorn. Niet betaald betekend geen tenue en op termijn misschien zelfs geen competitie!